Werkwijze
Om er voor te zorgen dat beide partijen een goede keuze maken met het aangaan van de partnerschap, hanteert Enthri een duidelijk investeringsproces: 

Presentatie Business plan
Het management van de onderneming presenteert het business plan, waarbij een goed beeld gegeven wordt van de onderneming, het product. de markt en de investeringsbehoefte.

Quick scan
Enthri onderzoekt of mogelijke participatie aan de investeringscriteria voldoet. Hierbij wordt naar de branche en onderneming gekeken. Daarnaast wordt er gekeken of er vertrouwen en een juiste ‘ klik’ is in het management.

Onderzoek

  • Enthri zal de strategische, financiële positie en operationele performance bekijken en beoordelen;
  • De groeipotentie en voorwaarden hiervoor zullen worden geanalyseerd;
  • De visie en doelstellingen van de onderneming en Enthri zullen met elkaar worden vergeleken en
  • afgestemd;
  • Na deze analyses stellen de betrokken partijen de voorwaarden van de investeringen samen;
  • De onderneming en Enthri tekenen de intentieverklaring.

Due Diligence & transactie
Voordat er wordt overgegaan naar de daadwerkelijke transactie, zal er een juridische en financiële due diligence worden uitgevoerd.  Het is vanzelfsprekend dat gedurende dit gehele proces alle informatie met grote zorgvuldigheid en vertrouwen wordt behandeld.