Visie & Missie
Innovaties komen vaak niet van de gevestigde partijen, maar van kleine creatieve organisaties of ondernemers. Echter plukken deze hiervan niet altijd de vruchten. Dit vaak door een gebrek aan kennis, financiën en managementcapaciteit om hun diensten of producten goed in de markt te zetten.

Enthri richt zich op kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen die voor een belangrijke groei of een strategische wending staan. Enthri staat deze ondernemingen bij in het bepalen van de juiste groeistrategie, de uitvoering en eventueel financiering hiervan.

Waar gerenommeerde investeringsmaatschappijen en adviesorganisaties te ver van deze ondernemingen afstaan, richt Enthri zich specifiek op deze groep. Omdat het management zelf een succesvolle ondernemersachtergrond heeft, spreken zij dezelfde taal.

Door het bieden van de benodigde financiën, kennis en ervaring. Wilt Enthri een springplank naar groei en succes zijn en zo een bijdrage leveren aan het realiseren van innovatieve ideeën die iets toevoegen aan haar branche en onze samenleving.