Organisatie & Verandering
In de visie van Enthri is er een sterke samenhang tussen strategie en organsatiestructuur. Om de strategie en de bijbehorende doelstellingen te bereiken hanteren wij de volgende aanpak: 

  1. Draagvlak creëren voor de corporate strategy bij het management en medewerkers;
  2. Analyseren van verschillende alternatieven voor de organisatiestructuur met de interne stakeholders die passen bij de gekozen strategie;
  3. Het formuleren van een transitieplan, waarbij zoveel mogelijk van het goede uit de oude organisatiestructuur wordt behouden. Tevens wordt er een communicatieplan uitgewerkt, zodat de medewerkers bewust worden van de noodzaak, aard en omvang van de verandering;
  4. De uitvoering van het transitieplan wordt overgelaten aan de organisatie zelf, waarbij Enthri een coördinerende rol blijft vervullen. Met de betrokkenen vinden tussentijdse evaluaties en rapportages over de voortgang plaats, zodat het proces indien noodzakelijk kan worden bijgestuurd;

De ervaring van Enthri heeft bewezen dat deze aanpak leidt tot goede resultaten en dat het zorgt voor de noodzakelijke betrokkenheid en duidelijkheid voor de gehele organisatie.