Kernwaarden
Enthri werkt vanuit de onderstaande vier kernwaarden, deze vormen de basis voor ons beleid en dagelijkse werkzaamheden.

Waardecreatie en groei
Enthri spant zich in om samen met de organisatie een sterke groei te realiseren.  Hierbij waarborgen wij verdere professionalisering van de organisatie en het optimaliseren van de bedrijfsprestaties. Waardecreatie met een langere termijn visie staat voorop.

Integriteit
Waardecreatie is een resultaat van visie, passie en goed en verantwoord management.. Hierbij dienen voortdurend de belangen van alle stakeholders worden bewaakt: Aandeelhouders, management, medewerkers, klanten en de maatschappelijke omgeving waarin de ondernemer opereert. Een professional bestuur en een transparante bedrijfsvoering zijn hierbij essentieel.

Empowerment
Onze investeringen en advies doen wij in nauwe samenwerking met de ondernemer en het management. Voor beide geldt dat wij gaan voor resultaat en een lange termijn relatie. Wij vinden het van belang dat er over de status periodiek wordt gecommuniceerd en resultaten direct worden verankerd in de organisatie. Resultaten zijn dus blijvend.

Passie
Van ons kunt u verwachten dat wij passie hebben voor ons werk. Enthri staat voor ‘enjoy the ride’.  Wij gaan voor waardecreatie en groei, maar de weg hier naar toe en de mensen die dit moeten realiseren zijn essentieel. Ook van u verwachten wij passie en inzet om dit doel gezamenlijk te bereiken.