Financieel Management
Enthri adviseert in het opzetten van een gezonde financiële structuur van het bedrijf, dat de organisatie ondersteunt in de beoogde ontwikkeling en waardecreatie. Samen met de ondernemer creëren we een gezonde financiële situatie. Hierbij volgen we de volgende stappen:

  1. Opstellen van specifieke financiële doelen, gekoppeld aan de bedrijfsstrategie;
  2. Het opstellen van een financiële planning, met uitgangspunten investeringsprioriteiten en kostenbeheersing;
  3. Het begeleiden in het aantrekken van noodzakelijk vreemd vermogen of  herfinanciering;
  4. Opstellen en implementeren van goede KPI’s en rapportagestructuur om de financiële situatie te monitoren.